Thay vỏ điện thoại iphone

Bảng Giá Thay Vỏ Điện Thoại iPhone :

Model Giá
5/5C 300.000
5S/5SE 300.000
6G 350.000
6 Plus 450.000
6S 500.000
6S Plus 550.000
7G 650.000
7 Plus 750.000
 6/6S Lên Vỏ  7 700.000
6/6S Plus Lên Vỏ 7 Plus 800.000
6/6S Lên Vỏ 8 750.000
6/6S Plus Lên Vỏ 8 Plus 850.000
7 Lên Vỏ 8 850.000
7 Plus Lên Vỏ 8 Plus 900.000
Đánh giá
Ngày
Bài viết
Thay vỏ điện thoại iphone
Thang điểm
51star1star1star1star1star