Thay pin điện thoại iphone

Bảng Giá Thay Pin Điện Thoại iPhone :

Model Giá
4G/4S

135.000

5G

160.000

5S/5C

190.000

5SE

190.000

6G

245.000

6 Plus

280.000

6S

275.000

6S Plus

325.000

7G

415.000

7 Plus

450.000

Đánh giá
Ngày
Bài viết
Thay pin điện thoại iphone
Thang điểm
51star1star1star1star1star