Thay Màn Hình iPad

Bảng Giá Thay Màn Hình iPad :

Model Giá
iPad 2/3/4 990.000
iPad Air 1 1.500.000
iPad Air 2 3.700.000
Mini 1 880.000
Mini 2/3 1.600.000
Mini 4 2.400.000
Pro 9.7″ 3.900.000
Đánh giá
Ngày
Bài viết
Thay Màn Hình iPad
Thang điểm
51star1star1star1star1star