Thay, Ép Mặt Kính iPad

Bảng Giá Thay, Ép Mặt Kính iPad :

Model Kính Cao Cấp Kính Zin
iPad 2 250.000 340.000
iPad 3/4 250.000 340.000
iPad Air 1 380.000 520.000
iPad Air 2 650.000 980.000
Mini 1/2 400.000 600.000
Mini 3 400.000 600.000
Mini 4 900.000 1.100.000
iPad Pro 9.7″

 

700.000
Thay Cảm Ứng : 1.400.000
iPad Pro 12.9″

 

1.600.000
Thay Cảm Ứng : 2.400.000
Đánh giá
Ngày
Bài viết
Thay, Ép Mặt Kính iPad
Thang điểm
51star1star1star1star1star