Thay, Ép Mặt Kính Điện Thoại Sony

Bảng Giá Thay, Ép Mặt Kính Điện Thoại SONY :

MODEL GIÁ
XA (KÍNH) 450.000
XA ULTRA (KÍNH) 550.000
XZ (KÍNH) 550.000
X (KÍNH) 500.000
M5 / E5603 / M5 DUAL (KÍNH) 550.000
Z / C6002 / C6003 450.000
Z1 / C6902 500.000
Z1 COMPACT 500.000
Z1S TMOBILE 550.000
Z2 500.000
Z2A / ZL2 550.000
Z3 ĐEN 500.000
Z3 TRẮNG 550.000
Z3 COMPACT 500.000
Z3V 600.000
Z3 PLUS 650.000
Z4 650.000
Z5 650.000
Z5 COMPACT 750.000
Z5 PREMIUM 750.000
Z ULTRA 700.000
C3 / C2502 500.000
C4 550.000
C5 700.000
C5 ULTRA 700.000
C2305 450.000
C5502 / ZR / S0_04E 500.000
E3 450.000
E4 500.000
E5 850.000
M 450.000
M2 / D2302 / D2306 400.000
M2 AQUA 400.000
M4 500.000
M5 / E5603 / M5 DUAL 750.000
T2 ULTRA 550.000
Đánh giá
Ngày
Bài viết
Thay, Ép Mặt Kính Điện Thoại Sony
Thang điểm
51star1star1star1star1star