Thay, Ép Mặt Kính Điện Thoại OPPO

Bảng Giá Thay, Ép Mặt Kính Điện Thoại OPPO :

MODEL GIÁ
F1 / A35 450.000
F1S / A59 450.000
F1 PLUS / X9009 (KÍNH) 550.000
R5 / R8106 (KÍNH) 450.000
R5 / R8106 850.000
R7 LITE (KÍNH) 550.000
R7 LITE 1.050.000
R7 PLUS (KÍNH) 600.000
R7S (KÍNH) 600.000
JOY 3 / A11W 400.000
MIRROR 3 / R3001 400.000
MIRROR 5 / A51W 400.000
NEO 3 / R831 400.000
NEO 5 / R1201 400.000
NEO 7 / A33W 400.000
NEO 9 / A37 500.000
N1 800.000
N1 MINI 650.000
N3 / R5206 800.000
R811 500.000
R815 400.000
R817 400.000
R819 450.000
R821 400.000
R827 400.000
R829 400.000
R1001 400.000
R2001 400.000
R8001 400.000
R8113 550.000
R9007 550.000
X807 450.000
X805 450.000
X909 450.000
X9006 / X9007 450.000
X9076 500.000
U707 400.000
U7015 550.000
T703 550.000
Đánh giá
Ngày
Bài viết
Thay, Ép Mặt Kính Điện Thoại OPPO
Thang điểm
51star1star1star1star1star