Thay, Ép Mặt Kính Điện Thoại Iphone

Bảng Giá Thay, Ép Mặt Kính Điện Thoại iPhone :

Model Giá
4G/4S 100.000
5G/5S/5C/5SE 160.000
6G 220.000
6 Plus 280.000
6S 250.000
6S Plus 300.000
7G 320.000
7 Plus 520.000
Đánh giá
Ngày
Bài viết
Thay, Ép Mặt Kính Điện Thoại iPhone
Thang điểm
51star1star1star1star1star