Thay, Ép Mặt Kính Điện Thoại HTC

Bảng Giá Thay, Ép Mặt Kính Điện Thoại HTC :

MODEL GIÁ
8X 450.000
8S 450.000
ONE 1SIM/2SIM 450.000
ONE MINI (M4) 450.000
ONE M7 1SIM 450.000
ONE M7 2SIM 500.000
ONE M8 450.000
ONE M8 MINI 550.000
ONE M9 550.000
ONE E8 450.000
ONE E9 / E9 PLUS 550.000
ONE SV 450.000
ONE SU 450.000
ONE XL 500.000
ONE X / X PLUS 450.000
ONE MAX 650.000
DISIRE 200 450.000
DISIRE 300 450.000
DISIRE 500 450.000
DISIRE 501 450.000
DISIRE 600 450.000
DISIRE 601 450.000
DISIRE 603 500.000
DISIRE 606 500.000
DISIRE 610 450.000
DISIRE 616 500.000
DISIRE 626 500.000
DISIRE 700 500.000
DISIRE 800 650.000
DISIRE 816N 500.000
DISIRE 816G 500.000
DISIRE 816H 500.000
DISIRE 816W 500.000
DISIRE 820 550.000
DISIRE 826 500.000
G21 450.000
DISIRE V 450.000
DISIRE EYE 550.000
BUTTERFLY X920D / X920E 550.000
BUTTERFLY X920S 550.000
BUTTERFLY 2 600.000
A9 650.000
Đánh giá
Ngày
Bài viết
Thay, Ép Mặt Kính Điện Thoại HTC
Thang điểm
51star1star1star1star1star