Sửa chữa, thay thế, linh phụ kiện điện thoại iphone, ipad

Bảng giá sửa chữa, thay thế, linh phụ kiện iphone, ipad

iPhone 5

Linh Kiện Giá
Dây nguồn (nút nguồn, gạt rung, volume) 200.000
Dây sạc (chân sạc, micro, jack tai nghe, loa ngoài) 200.000
Camera trước 180.000
Camera sau 200.000
Loa trong 100.000
Loa ngoài 150.000
Rung 100.000
Ăngten Wifi 150.000
Dây nút home 100.000
Nút home 80.000
Máy mất nguồn, hao nguồn, mất sóng, liệt cảm ứng, mất hiển thị, treo camera, máy treo cáp đĩa, treo táo..v.v..vui lòng call : 0923.333.398 – 094.38.12345

 

iPhone 5S

Linh Kiện Giá
Dây nguồn (nút nguồn, gạt rung, volume) 200.000
Dây sạc (chân sạc, micro, jack tai nghe, loa ngoài) 200.000
Camera trước 180.000
Camera sau 200.000
Loa trong 100.000
Loa ngoài 150.000
Rung 100.000
Ăngten Wifi 150.000
Dây nút home 150.000
Máy mất nguồn, hao nguồn, mất sóng, liệt cảm ứng, mất hiển thị, treo camera, máy treo cáp đĩa, treo táo..v.v..vui lòng call : 0923.333.398 – 094.38.12345

 

iPhone 6

Linh Kiện Giá
Dây nút nguồn 250.000
Dây volume + gạt rung 200.000
Dây sạc (chân sạc, micro, jack tai nghe, loa ngoài) 300.000
Camera trước 200.000
Camera sau 250.000
Loa trong 150.000
Loa ngoài 150.000
Rung 150.000
Ăngten Wifi 200.000
Nút home 150.000
Dây nối home 150.000
Máy mất nguồn, hao nguồn, mất sóng, liệt cảm ứng, mất hiển thị, treo camera, máy treo cáp đĩa, treo táo..v.v..vui lòng call : 0923.333.398 – 094.38.12345

 

iPhone 6 Plus

Linh Kiện Giá
Dây nút nguồn 300.000
Dây volume + gạt rung 250.000
Dây sạc (chân sạc, micro, jack tai nghe, loa ngoài) 300.000
Camera trước 200.000
Camera sau 450.000
Loa trong 150.000
Loa ngoài 150.000
Rung 150.000
Ăngten Wifi 200.000
Nút home 150.000
Dây nối home 150.000
Máy mất nguồn, hao nguồn, mất sóng, liệt cảm ứng, mất hiển thị, treo camera, máy treo cáp đĩa, treo táo..v.v..vui lòng call : 0923.333.398 – 094.38.12345

 

iPhone 6S

Linh Kiện Giá
Dây nguồn (nút nguồn, gạt rung, volume) 350.000
Dây sạc (chân sạc, micro, jack tai nghe, loa ngoài) 350.000
Camera trước 200.000
Camera sau 300.000
Loa trong 150.000
Loa ngoài 200.000
Rung 150.000
Ăngten Wifi 200.000
Nút home 200.000
Máy mất nguồn, hao nguồn, mất sóng, liệt cảm ứng, mất hiển thị, treo camera, máy treo cáp đĩa, treo táo..v.v..vui lòng call : 0923.333.398 – 094.38.12345

 

iPhone 6S Plus

Linh Kiện Giá
Dây nút nguồn 300.000
Dây volume + gạt rung 300.000
Dây sạc (chân sạc, micro, jack tai nghe, loa ngoài) 400.000
Camera trước 200.000
Camera sau 550.000
Loa trong 150.000
Loa ngoài 250.000
Rung 150.000
Ăngten Wifi 200.000
Nút home 200.000
Máy mất nguồn, hao nguồn, mất sóng, liệt cảm ứng, mất hiển thị, treo camera, máy treo cáp đĩa, treo táo..v.v..vui lòng call : 0923.333.398 – 094.38.12345

 

iPhone 7

Linh Kiện Giá
Dây nguồn (nút nguồn, gạt rung, volume) 450.000
Dây sạc (chân sạc, micro, jack tai nghe, loa ngoài) 450.000
Camera trước 600.000
Camera sau 700.000
Loa trong 300.000
Loa ngoài 400.000
Rung 200.000
Máy mất nguồn, hao nguồn, mất sóng, liệt cảm ứng, mất hiển thị, treo camera, máy treo cáp đĩa, treo táo..v.v..vui lòng call : 0923.333.398 – 094.38.12345

 

iPhone 7 Plus

Linh Kiện Giá
Dây nguồn (nút nguồn, gạt rung, volume) 500.000
Dây sạc (chân sạc, micro, jack tai nghe, loa ngoài) 550.000
Camera trước 650.000
Camera sau 1.150.000
Loa trong 300.000
Loa ngoài 450.000
Rung 600.000
Máy mất nguồn, hao nguồn, mất sóng, liệt cảm ứng, mất hiển thị, treo camera, máy treo cáp đĩa, treo táo..v.v..vui lòng call : 0923.333.398 – 094.38.12345
Đánh giá
Ngày
Bài viết
Sửa chữa, thay thế, linh phụ kiện điện thoại iphone, ipad
Thang điểm
51star1star1star1star1star