Pin Laptop ASUS

0 đơn hàng

* K4,K40E,F82,F83S, F50,F80,F81,F83 : 320K - 500K

* X451, X551 ,F551, K53 ,K53 : 320K - 500K

* A43,X43 ,X44 ,K84 : 320K - 500K

* 1005 ,1001,R101,R105 : 320K - 500K

* A9 A9T A32-Z94 A32-Z96 A33-F3 : 620K

* A42-G75, G75V, G75 3D, G75VW 3D, UX50 : 620K

* Eee Pc 1025C, 1025CE, 1052CE, 1225, 1225B : 620K

* X101, X101C, X101CH, X101H : 950K

* A31-X101, A32-X101 : 950K

* N46, N56, N76, N46V, N56V : 950K

* K555M,X555M,X455M ,X554 : 950K

* Transformer Book T300, T300L, T300LA : 1.350K

* EEE PC S101,AP22-U1001,S101 PCS101 : 1.350K

* C31N1318, C3INI3I8, C31NI318 : 1.350K

.................... ....................

Model khác quý khách vui lòng liên hệ :

(028)39255144 - 01287.191.111

 
#pinasus
Còn hàng
320,000 

Từ khóa