Keyboard Laptop DELL

0 đơn hàng

* Inspiron 1420,1520,M1330,E6420, E5420 : 280K

* Vostro 1510,1520 : 280k

* Inspiron 630M Series,640M Series : 350K

* Inspiron 6400 Series,9400 Series : 350K

* XPS M140 Series,  XPS M1710 Series : 350K

* Latitude E4310, E6420,E5420 ,E5430 : 350K

* Latitude E6220, E6230,E6320,XT3 : 350K

* Vostro 3700 : 350K

* Studio XPS 1340,1640,1645,1647 : 350K

* Studio 14Z 1440 (Cable Cong) : 350K

* Latitude E6520,E5520,E5530,M4600,M470,M6700 : 400K

* 1370,13z : 400K

* Inspiron 1470 1570 : 400K

* 1535,1536,1537,1555,1557,1575,1435 : 400K

* Inspiron 3135, 3137 : 500K

* Latitude 6520,E5520,E5530,E5550 : 500K

* Latitude M4600,M4700,M6700 : 500K

* Vostro 3700 : 500K

* Studio 17 Series 1745,1747,1749 : 500K

* XPS 17 L701X : 500K

* Inspiron 11-3147,3148,3152,3153,3157,3158 : 650K 

* Inspiron 15-5568,7569,7579 (Có Đèn) : 650K

* Inspiron 15-7000,7537 (Có Đèn)  : 690K

* XPS 15-9530,M3800 (Có Đèn) : 790K

* ALIENWARE M14X-R2 (Có Đèn) : 790K

* ALIENWARE M14X-R1 (Có Đèn) : 990K

* ALIENWARE M13X-R3(Có Đèn), M14-R3 : 990K

.................... ....................

Model khác quý khách vui lòng liên hệ :

(028)39255144 - 01287.191.111

#keyboarddell
Còn hàng
280,000 

Từ khóa