Adapter MACBOOK

0 đơn hàng

* 2010 - 60W (16.5V-3.65A) : 490K

* G4 - 65w (24.5V-2.65A) : 490K

* 2012 - 60W (16.5V-3.65A) MagSafe 2 : 510K

* 45W (14.5V-3.1A) : 510K

* 45W (14.85V-3.05A) MagSafe 2 : 510K

* 85W (18.5V- 4.6A) : 510K

* 85W (20V- 4.25A) MagSafe 2 : 580K

* 85W MAC MINI (18.5V-4.6A) : 790K

* 110W MAC MINI (18.5V-6A) : 890K

* 29W (14.5V-2.0A) USB-C : 920K

* 61W (20.3V-3A) USB-C : 1.550K

* 87W (20.2V-4.3A) USB-C : 1.690K

.................... ....................

Model khác quý khách vui lòng liên hệ :

(028)39255144 - 01287.191.111

 
#adaptermacbook
Còn hàng
490,000 

Từ khóa