Adapter Laptop HP

0 đơn hàng

* 18.5V - 3.5A : 230k

* 19V - 4.74A : 230k

* 19.5V - 3.3A : 230k

* 19.5V - 4.47A (Đầu Kim nhỏ) : 250k

* 19,5V - 4.62A (Đầu Kim nhỏ) : 250k

* 19V - 2.05A (Đầu Nhỏ) : 380k

* 18.5V - 6.5A (120W) (Đầu Kim) : 350k

* 19V - 6.9A (130W) (Đầu Kim) : 370k

* 19V - 7.9A (150W) (Đầu Kim) : 440k

* 19V - 11,8A (230W) (Đầu Kim) : 930k

.................... ....................

Model khác quý khách vui lòng liên hệ :

(028)39255144 - 01287.191.111

#adapterhp
Còn hàng
230,000 

Từ khóa