Adapter Laptop DELL

0 đơn hàng

* 19.5V - 3.34A : 250k

* 19.5V - 4.62A : 250k

* 19.5V - 1.58A (ĐẦU DẸP) : 400k

* 19.5V - 2.31A (Đầu Kim Nhỏ) OVAN : 400k

* 19.5V - 3.34A (Đầu Kim Nhỏ) OVAN : 400k

* 19.5V - 6.7A (Đầu Kim nhỏ) : 480k

* 19.5V - 6.7A (SLIM) : 480k

* 19.5V - 4.62A (Đầu Kim Nhỏ) OVAN : 510k

* 19.5V - 7.7A : 510k

* 12V - 12.5A (6 ĐẦU LỔ) : 790k

* 12V - 18A (6 ĐẦU LỔ) : 790k

* 19.5V - 12.3A (240W) : 1.050k

.................... ....................

Model khác quý khách vui lòng liên hệ :

(028)39255144 - 01287.191.111

#adapterdell
Còn hàng
250,000 

Từ khóa