Adapter Laptop ASUS

0 đơn hàng

* 19V – 1.75A : 230k

* 19V – 3.42A : 230k

* 19V – 2.37A : 230k

* 19V – 4.74A : 230k

* 19V - 3.42A (Đầu Kim Nhỏ + Cục Vuông) : 330k

* 19V - 4.74A (Đầu Kim Nhỏ) : 270k

* 19V - 6.32A : 370k

* 19V - 6.32A SLIM (Đầu Kim Nhỏ) : 540k

* 19V - 9.23A SLIM : 670k

* 19,5V - 10.8A : 670k

* 19V - 1.75A (Cục Vuông) : 310k

* 19V - 2.37A (Đầu Nhỏ) : 310k

* 15V - 1.2A (Transformer SL101, TF101, TF201,TF300) : 330k

* 12V -  2A  (Chromebook C201, C100, C100PA) Đầu Vuông : 350k

.................... ....................

Model khác quý khách vui lòng liên hệ :

(028)39255144 - 01287.191.111

#adapterasus
Còn hàng
230,000 

Từ khóa