Quy định và hình thức thanh toán

Phương thức thanh toán

Tiền mặt

Chuyển khoản :

Ngân hàng Vietcombank:

Số TK : 0331000413238

CN Bến Thành, Q.1, TPHCM.

Chủ Tài Khoản MAI XUÂN THẠC

Ngân hàng Agribank :

Số TK : 1902206290312

CN 4, Q.4 TPHCM.

Chủ Tài Khoản: MAI XUÂN THẠC

Ngân hàng Sacombank :

Số TK : 060099715858

CN Nguyễn Thái Học, Q.1, TPHCM

Chủ Tài Khoản MAI XUÂN THẠC