MỰC IN MT

Mã mực

Dùng cho máy in laser màu HP

Pages

Mực MT

Phôi HP

CF400A

201A HP CL M252/ M274/ M277 1500 trang 900K
CF401/2/3A   HP M252/ M274/ M277 1400 trang 900K
CE410A 305A Black Toner for CLJ M375 / M451/400 2200 trang 850K
CE411/2/3   Color Toner for CLJ M375 / M451/400 2600 trang 850K
CF410 410A Color Toner for CLJ 452NW,477 2300 trang 1000K
CF411/2/3   Color Toner for CLJ 452/477 2300 trang 1000K
Q6000A 124A HP CLJ 1600/ 2600/ 2605 2500 trang 900K
Q6001/2/3A   HP CLJ 1600/ 2600/ 2605 2000 trang 900K
CB540A 125A HP CLJ  1210/1215 / 1515 2200 trang 800K
CB541/2/3A   HP CLJ  1210/1215 / 1515 1500 trang 800K
CF210A 131A HP CLJ 200/M276n-M276nw 1600 trang 800K
CF211/2/3A   HP CLJ 200/M276n-M276nw 1800 trang 800K
CC530A 304A HP Color LaserJet  2025 / 2320/2020 3500 trang 750K
CC531/2/3A   HP Color LaserJet  2025 / 2320/2020 2800 trang 750K
CF350A 130A Black Toner for CLJ M176 / M177 1300 trang 750K
CF351/2/3A   Color Toner for CLJ M176 / M177 1000 trang 750K
CE 314A   Drum Kit for CLJ 1025, M176, M177 Bộ drum 1200K
CE310A 126A HP Color LaserJet  1025 1200 trang 750K
CE311/2/3A   HP Color LaserJet  1025 1000 trang 750K
CE320A 128A HP Color LaserJet  1525/1415 2000 trang 800K
CE321/2/3A   HP Color LaserJet  1525/1415 1300 trang 800K
CF360A 508A HP CL 552DN / 553D 6000 trang 1700K
CF361/2/3A   HP CL 552DN / 553D 5000 trang 1700K
CE270A 650A Black Toner for CLJ 5525 / M750 13500 trang 2000K
CE271/2/3A   Color Toner for CLJ 5525 / M750 15000 trang 2300K
CE 400A 507A HP CLJ M551, M570, M575 5500 trang 1900K
CE 401/2/3   HP CLJ M551, M570, M575 6000 trang 2000K

Mã mực

Mã HP

Dùng cho máy in laser CANON

Mực MT

EP 303 12A LBP 2900 / 3000 430K
EP 308 49A LBP 3300 / 3360 460K
EP 328 78A MF 4412 /4450/4550/D520/4570DN

4580/4750/4870/4890/4820/4720

440K
EP 326 78A LBP 6200D/ 6230DN 440K
EP 325 85A LBP 6030 / 6000 / MF 3010 440K
EP 337   LBP MF 210/ 220/ 151DW/211/ 212w/ 215/ 217/ 221D/ 215/ 216/ 226/ 229/241 430K
EP 309 16A LBP 3500 950K
EP 333 14A LBP 6780 / 8100/ 8780 950K
EP 324 55A LBP 6750 , 6700 750K
EP 312 35A LBP 3050/ 3150 440K
EP 315 53A LBP 3310 / 3370 430K
EP 319 05A LBP 6650, 6300/ 5870/ 5980/ 6180/ 6680

Canon 251W

460K
EP 22 92A LBP 800/810/1120 400K
EP 26   LBP 3200 420K
EP 25 15A LBP 1210 420K
FX3   L220 / L240/ L250/ L280/ L295/ L350 400K
FX9   MF 4320D/4350D/4370D/4380DN 420K
EP 318 CF210 Đen/Vàng/Xanh/Đỏ LBP 7200 620K
EP 316 CB540 Đen/Vàng/Xanh/Đỏ LBP 5050 620K
EP 418   Đen/Vàng/Xanh/Đỏ MF 8350,8380,8580 950K
EP 329 CE 310 Đen/Vàng/Xanh/Đỏ LBP 7010 / 7018C 620K
Mã số Dùng cho model máy fax PANASONIC Panasonic
KX FA 83E FAX 511,512,513,542,612 ( Hộp mực) 140K
KX FA 84E FAX 511,512,513,542,612 ( Bộ drum) 1050K
KX FA 85E FAX 802, 812, 852 (Hộp mực) 250K
KX FA 86E FAX 802, 812, 852 ( Bộ drum) 1050K
KX FA 88E FAX 402, 412, 422 ( Hộp mực) 140K
KX FA 89E FAX 402, 412, 422 ( Bộ drum) 1050K
KX FA D92 FAX 262, MB 772 ( Hộp mực) 200K
KX FA D93 FAX 262, MB 772 ( Bộ drum) 1050K
KX FA 411 MB 1900 ,2010, 2025, 2030, 2085 ( Hộp mực) 140K
KX FA 412 MB 1900 ,2010, 2025, 2030, 2085 ( Bộ drum) 1050K
KX FA 472 MB 2120, 2130, 2170 ( Hộp mực) 380K
KX FA 473 MB 2120, 2130, 2170 ( Bộ drum) 1050K
Mực 410 KXMB 1500 , 1520 ( Hộp mực) 1000K

Mã mực

Dùng cho máy in Samsung

Mực MT

1710D3 Samsung 4216F/1520/1510/1710/1740/1750 480K
D205 Samsung 3710 / 3300/ 3310/SCX4833/5639/5737/5739 620K
D116S Samsung M2625 / 2626/ 2825/ 2826/ 2675/ 2676N/ 2876HN / 2875 580K
D111S Samsung 2020 / 2070 570K
D101S SS 2160/2165/SCX3400/3405/3401/3406ML-/2161/2163/2164/2165/
SCX-3401/3405/3405F/3450FW / SF760P
480K
1610D2 Samsung 1610/ ML 2010/2570 450K
D108S Samsung ML 1640/ 2240 470K
D209A Samsung SCX 4824 / 2855 620K
D3050A Samsung ML 3050, 3470 620K
D105S Samsung 4623 /1915/2525/2580 520K
4521D3 Samsung SCX 4521F 450K
4200ML Samsung ML 4200 520K
D109S Samsung SCX 4300 510K
D1043S Samsung 1660 / 1666/ 1865W/ 1671 / 3218 / 1866/ 1661 480K
D2850A Samsung ML 2850D / 2851ND 600K
D4725A Samsung SCX 4725F / 4725FN 550K
D565A Samsung SF-560R/565 550K

Mã mực

Dùng cho máy in HP nhỏ

Pages

Mực MT Japan

Mực MT

CE278A 78A HP laserjet  P1566, 1606DN/1536 2.1K 520K 450K
Q2612A 12A HP  1010,1015,1018,1020,/3050… 2K 480K 430K
CF226A 26A HP M402N/M402DN/M426 3K 990K 890K
CF283A 83A HP M125,M127, M201DW, M225 1.5K 520K 440K
CE505A 05A HP laserjet  P2035, P2055, P2050 2.3K 540K 460K
CF280A 80A HP 400 / M401 / M425 2.3K 540K 460K
Q5949A 49A HP laserjet  1160,1320,3390,3392 2.3K 520K 460K
Q7553A 53A HP laserjet  2014 ,P 2015 2.3K 540K 460K
CB435A 35A HP laserjet  P 1006/ 1005/1105 1.5K 540K 440K
CB436A 36A HP P1505 / M1120 / 1522 / 1105N 2K 540K 440K
CE285A 85A HP P1102,1102W,1212NF/1132 1.5K 540K 440K
CF217A 17A HP Pro M102A / MFP M130 1.5K 540K 450K
CF219A 19A HP Pro M102A / MFP M130 2K 590K 590K
CF232A 32A HP Pro M203DW / MFP M227 2K 590K 590K
CF230A 30A HP Pro M203DW / MFP M227 1.5K 540K 460K
C7115A 15A HP 1000 / 1200 / 3380 2.5K 520K 440K
C4092A 92A HP laserjet  1100    2.5K 520K 440K
Q2613A 13A HP laserjet  1300 3K 520K 440K
Q2624A 24A HP laserjet  1150 2.5K 520K 440K

Mã mực

Dùng cho các model lớn

HP Laser

Pages

MT Japan

MT

C4129X 29X HP laserjet  5000 , 5100 10K 1050K 930K
CE255A 55A HP laserjet  P3015 6K 800K 700K
Q7516A 16A HP laserjet  5200 12K 1100K 930K
Q7570A 70A HP laserjet  5025 / 5035 12K 1000K 920K
Q7551A 51A HP laserjet  P 3005 series 6,5K 850K 700K
Q6511A 11A HP laserjet  2400,2420,2410,2430 6,5K 850K 700K
CC364A 64A HP laserjet  P4014/ P4015/ P4515 10K 1000K 800K
CE390A 90A HP4555MFP/M601/M602/M603/600 10K 1000K 800K
Q5942A 42A HP laserjet  4250, 4350 10K 1050K 920K
Q1338A 38A HP laserjet  4200 12K 1050K 920K
CZ192A 93A HP laserjet  M435  “ 12.000pages” 12K 1150K 930K
CF281A 81A HP laserjetM604/M605/M606 10,5K 1050K 840K
CF287A 87A HP Pro 506DN/M527C/M501F 6k 1300K 1250K
CF214A 14A HP laserjet  M725/ M712     10.000tr 12K 1100K 930K
CF256A 56A HP laserjet  MFP M436nda 7,4k 700K  
CF257A 57A HP laserjet  MFP M436nda 2000K