Màn Hình Zin iPhone

Bảng Giá Thay Màn Hình Điện Thoại iPhone :

Model Giá
5G 530.000
5C/5S 500.000
6G 700.000
6 Plus 1.000.000
6S 920.000
6S Plus 1.390.000
7G 1.490.000
7 Plus 2.100.000
8G 3.300.000
8 Plus 3.800.000