Màn Hình Zin iPhone

Bảng Giá Thay Màn Hình Điện Thoại iPhone :

Model Giá
5G 490.000
5C/5S 450.000 – 550.000
6G 600.000
6 Plus 1.100.000
6S 850.000
6S Plus 1.500.000
7G 1.440.000
7 Plus 2.125.000
8G 2.700.000
8 Plus 3.100.000