Cách chụp lại màn hình trên máy Macbook

Bạn có thể muốn chụp một phần màn hình trên máy Mac – có thể là một menu từ một nhà hàng bạn muốn ghé thăm hoặc một phần của trang web – để chia sẻ với người khác. Hoặc, có thể bạn muốn quay video của màn hình máy Mac. Cả hai nhiệm vụ đều thực sự dễ dàng, vì vậy chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện.

Để chụp ảnh màn hình của toàn bộ màn hình:

  • Nhấn Shift + Command + 3.
  • Tìm ảnh trên màn hình máy tính Mac của bạn.

Bài viết hay nhiều người quan tâm Kính thực tế ảo Facebook Oculus Go giá 200 đô la đã sẵn sàng lên kệ

Để chỉ chụp một phần màn hình trên máy Mac của bạn:

  • Nhấn Shift + Command + 4.
  • Tìm hình ảnh trên màn hình máy tính Mac của bạn

Để quay video trên máy Mac của bạn:

  • Mở QuickTime
  • Nhấn “Tệp” ở đầu màn hình.
  • Chọn “Ghi hình màn hình mới”
  • Nhấn ghi.
  • Bạn có thể ghi lại toàn bộ màn hình hoặc nhấp và kéo con trỏ chuột để ghi lại chỉ một phần cụ thể.
Đánh giá
Ngày
Bài viết
Cách chụp lại màn hình trên máy Macbook
Thang điểm
51star1star1star1star1star

Bài viết liên quan